Wetswijzigingen per 1 januari 2021

Wetswijzigingen per 1 januari 2021

Hieronder de belangrijkste wetswijzigingen die van toepassing zijn voor o.a. het kopen van een woning. Voorbeelden zijn de overdrachtsbelasting, het nieuwe energielabel en de hypotheekgarantie.

Overdrachtsbelasting omlaag voor jongere, omhoog voor belegger

Om starters op de woningmarkt meer kans te geven, wordt de overdrachtsbelasting voor mensen tot 35 jaar verlaagd van 2 naar 0 procent. Die maatregel geldt tussen januari en eind maart voor huizen in alle prijscategorieën en vanaf april alleen voor huizen van maximaal vier ton.

Iedere koper die niet in een huis gaat wonen, moet straks 8 procent betalen. Dat zijn meestal beleggers, die huizen kopen om te verhuren. Maar ook mensen die een tweede woning kopen, bijvoorbeeld een vakantiewoning of een huis voor hun kind. Voor kopers van 35 en ouder die het huis als hoofdverblijf zullen gebruiken, blijft de overdrachtsbelasting 2 procent.

Gebouwen verplicht bijna energieneutraal

Voortaan geldt de zogenoemde BENG-norm voor gebouwen. Dat betekent dat er alleen nog bouwvergunningen worden gegeven voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, want daar staat BENG voor. Dat geldt zowel voor woningen als andere soorten gebouwen. Voor nieuwe overheidsgebouwen gold de norm al sinds 2019, want de overheid wil het goede voorbeeld geven. Eigenlijk zou de BENG-norm al in 2020 worden ingevoerd. Maar dat werd uitgesteld, omdat de software om te berekenen of een gebouw eraan voldoet, nog niet af was.

Nieuw energielabel

Samen met de invoering van de BENG-norm komt er ook een nieuw uitgebreid energielabel voor huizen. Voor nieuwe huizen wordt dat energielabel gebaseerd op de rekenmethode die ook voor BENG wordt gebruikt. Voor bestaande woningen moet je een energieadviseur langs laten komen die een woning keurt.

Hogere hypotheek voor tweeverdieners en afgestudeerden

Tweeverdieners kunnen voortaan een hogere hypotheek krijgen. Want het tweede inkomen telt mee voor 90 procent in plaats van 80 procent. En een studieschuld gaat minder meetellen voor de maximale hypotheek, omdat de rente op studieschulden is gedaald. Iemand met een studieschuld van 25.000 euro kan daardoor ongeveer 7500 euro meer hypotheek krijgen.

Hypotheekrenteaftrek omlaag

De maximale hypotheekrenteaftrek gaat al een paar jaar stap voor stap omlaag. In 2021 gaat die van 46 naar 43 procent. Alleen mensen met een inkomen in de hoogste belastingschijf (boven de 68.507 euro) kunnen hierdoor minder hypotheekrente aftrekken.

Hypotheekgarantie tot 325.000

NHG-grens naar € 325.000 in 2021 Vanaf 1 januari 2021 stijgt de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van € 310.000 naar € 325.000. Voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 344.500, in plaats van € 328.600 in 2020. Voor de NHG is het laagste van de koopsom of de getaxeerde marktwaarde leidend met betrekking tot de kostengrens.

Huurverlaging vragen

Huurders in een sociale huurwoning die relatief veel huur betalen ten opzichte van hun inkomen, kunnen voortaan eenmalig om een huurverlaging vragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen wier inkomen gedaald is. Iemand die minder dan 1935 euro bruto per maand verdient en meer dan 619 euro huur betaalt, komt in aanmerking.

Belasting op gas omhoog

De belasting op aardgas stijgt met bijna 3 cent en is dan 52,5 cent per kubieke meter. De belasting op elektriciteit blijft nagenoeg gelijk.

Toch gaat een gemiddeld huishouden niet meer belasting betalen, omdat de vaste korting op de energiebelasting met 31 euro stijgt. Maar als je dus meer dan gemiddeld gas verbruikt, ga je wel meer belasting betalen. De overheid wil daarmee stimuleren dat we minder aardgas gebruiken. Bijvoorbeeld door ons huis te isoleren of een warmtepomp te nemen in plaats van een cv-ketel.

Minder lawaai van warmtepomp en airco

Er gelden voortaan strengere geluidseisen voor de buitenunits van warmtepompen en airco’s. Die mogen bij de buren niet meer dan 40 decibel geluid veroorzaken.