NHG Verruimt in 2022 naar €355.000,-

NHG Verruimt in 2022 naar €355.000,-

In 2022 zal de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kostengrens stijgen van € 325.000,- naar € 355.000,-. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk €376.300 in 2022 (van €344.500 in 2021).

Een hypotheek met NHG is een extra vangnet voor het geval jij de hypotheek niet meer kunt betalen. Daarnaast biedt het afsluiten van een hypotheek met NHG extra voordelen, zoals korting op de hypotheekrente.

Door de stijgende woningprijzen staan er steeds minder woningen onder de kostengrens te koop. Hierdoor kopen steeds meer mensen een woning zonder het vangnet van NHG.

Zowel de borgtochtprovisie (ook wel NHG-premie genoemd) als de NHG-kostengrens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Deze methodiek is vastgesteld samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën. Per 1 januari 2022 zal de borgtochtprovisie afnemen naar 0,6%.